Bruk IKU

IKU as

Webområde eller sidenavn 1

Velg webområdet eller sidenavnet ovenfor og koble det til en webadresse (URL). Beskriv området og forklar hvorfor området er nyttig for leserne.

Beslektede koblinger

Før opp koblinger til sider på webområdet eller koblinger til andre webområder på Internett. Forklar hvordan hver side eller hvert område er knyttet til firmaet eller organisasjonen. Hvis du vil legge til flere koblinger, kopierer og limer du inn flere tekstbokser. Hvis du vil øke områdets synlighet på Internett, kan du be andre organisasjoner om å inkludere koblinger til området på sine webområder.

Webområde eller sidenavn 2

Velg webområdet eller sidenavnet ovenfor og koble det til en webadresse (URL). Beskriv området og forklar hvorfor området er nyttig for leserne.

Webområde eller sidenavn 3

Velg webområdet eller sidenavnet ovenfor og koble det til en webadresse (URL). Beskriv området og forklar hvorfor området er nyttig for leserne.

Webområde eller sidenavn 4

Velg webområdet eller sidenavnet ovenfor og koble det til en webadresse (URL). Beskriv området og forklar hvorfor området er nyttig for leserne.

Webområde eller sidenavn 5

Velg webområdet eller sidenavnet ovenfor og koble det til en webadresse (URL). Beskriv området og forklar hvorfor området er nyttig for leserne.

Webområde eller sidenavn 6

Velg webområdet eller sidenavnet ovenfor og koble det til en webadresse (URL). Beskriv området og forklar hvorfor området er nyttig for leserne.

Slik kontakter du oss:

Mobil:    97 54 19 69
post@iku-nytt.no

Org nr 963 200 536 MVA